Lås och Passersystem

Kategori: Tjänster

Vi på Norrmalms Lås har lång erfarenhet av lås- och passersystem och ser till att varje del i din säkerhetsinstallation görs på ett fackmannamässigt sätt. Vi tycker att det dessutom är mycket viktigt att installationen blir snygg och prydlig samt att alla miljökrav efterföljs.

Oavsett om du bara vill ha en kopia på din nyckel eller ett komplett låssystem, så har vi verktygen och kunskapen att möta dina behov.

Vi arbetar med alla förekommande fabrikat på den svenska marknaden och är certifierade av tillverkarna. Låsen är en del av det fysiska skyddet och kanske den allra viktigaste komponenten för att förhindra inbrott. Enkelt kan man säga desto bättre lås, desto svårare är det att bryta sig in.

Hos oss går trygghet och säkerhet hand i hand. Därför kan det vara bra för dig som kund att känna till att vi följer kraven från försäkringsbolag och brandmyndigheter och alltid har godkända lås- och passersystem.

Här är några exempel på tjänster och produkter som vi kan leverera: