Kameraövervakning

Kategori: Tjänster

Kameraövervakningssystem och övervakningskameror kopplas gärna ihop med ett larmsystem, Norrmalms Lås kan installera allt åt dig. Alla installationer är unika och helt kundanpassade. Varje behov och förutsättning måste hanteras och därför krävs en besiktning på plats och en grundlig genomgång av ert behov och krav. Kontakta oss så ser vi till att hjälpa dig.

Butiker, lager, verkstäder, kontor, entréer, korridorer, entréslussar, parkeringsytor med flera platser är typexempel när ett övervakningssystem är ibland helt nödvändigt för att upprätthålla adekvat säkerhet.